Energidirektörens emeritus tankeförsök

Västgötagränsen

Sjukvården blir bättre om Västra Götalandsregionen bestämmer i stället för Stockholm. Kristina Jonäng (C) försöker rättfärdiga regionens existens med närhetsprincipen. Vänersborg är bättre än Stockholm.


Efter åratal av regionförsök, som dessvärre permanentats för de otursdrabbade försökslandstingen, förefaller tilltron till Vänersborg något utmanande. Bohusläningarnas åsikter tycks inte fullt ut stödja hyllningarna till Vänersborg.


Det kanske fanns ett skäl till att västgötagränsen en gång var riksgräns. Det var inte med säkerhet bättre förr men är bestämt sämre nu.