Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ofarligt

Ryssland militära prioriteringar är österut. Asien är fokus för Rysslands militära upprustning, hävdar Cecilia Widegren, moderaternas säkerhetspolitiska talesperson, känd för sina framgångar som företrädare för västra götalandsregionen.

 

I förra veckan genomförde Ryssland en militär övning i östersjöområdet. 22 500 soldater och sjöman skulle delta i övningen, hade Ryssland anmält. I verkligheten omfattade övningen 70 000 man.

 

"Vi övar ju också själva i Östersjön.", avfärdar försvarsministern (M) den ryska övningen. Finansministerns prioriteringar? Självklart inte.

 

Försvarsministern, kapten i amfibiekåren, har givetvis gjort en professionell och självständig analys.