Energidirektörens emeritus tankeförsök

Haveri

"Haveri i moderaterna", skriver Dagens Industri. Missnöje med ännu en partisekreterare, massiva avhopp av nyckelpersoner och ekonomiska problem då bidragen från privatpersoner minskar dramatiskt.


Kan den bristande bidragsviljan från medlemmar och andra till de nya moderaterna ha med politiken att göra? Självklart inte. Orättvist att inte heller de nya moderaternas kommunala framgångar runt om i riket belönas.