Energidirektörens emeritus tankeförsök

Körkort

Arbetslösheten, justerad med antalet heltidsstuderande, för inrikes födda är tre procent. För utrikes födda är den 15 procent. Moderaterna i Uddevalla tänker införa körkortsstipendier för de elever som klarat sig bäst i gymnasiet, eftersom körkort är viktigt för att få arbete.


Det är riktigt att körkort är viktigt för att vara anställningsbar. Gruppen icke anställningsbara ungdomar utgörs inte av dem som är bäst i gymnasiet. Det är de som inte genomför utbildningen som har problem. Så hur gratis körkort för de bästa skall minska arbetslösheten förefaller något dunkelt.


Det är en händelse som ser ut som en tanke att på fotografiet i Bohusläningen, där förslaget presenteras, moderata ungdomsförbundet sitter i förarsätet och kommunstyrelsens ordförande i baksätet.