Energidirektörens emeritus tankeförsök

Het gröt

Moderator vid "Försvarsforum" på högskolan i Trollhättan, en seminarieserie arrangerad av Allmänna Försvarsföreningen, Kungl Krigsvetenskapsakademien och Svenska Försvarsutbildningsförbundet.


Kan Sverige försvaras? Tre intressanta och initierade föredragshållare från Krigsvetenskapsakademien, Mike Winnerstig, säkerhetspolitik, Bo Pellnäs, det operativa dilemmat, och Peter Nordlund, försvarsekonomi. I den efterföljande debatten även tre riksdagsledamöter, försvarsutskottets Staffan Danielsson (C) från Linköping och Peter Rådberg (MP) från Trollhättan samt utrikesutskottets Kenneth G Forslund (S) från Kungälv.

 
Samarbete och solidaritetsförklaring - bra! Nato - oundvikligt och vi redan är med enligt akademiledamöterna, utredas eller avvisas enligt riksdagsledamöterna. Underfinansierat försvar - ja säger akademien, kanske eller utredas säger politiken.


Historien har inte stannat med Sovjetunionens upplösning, säger moderatorn.