Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sågning

12 000 000 000 kronor av svenska skattebetalares pengar lämnar utrikesdepartementet till skilda biståndsprojekt varje år. En intern utredning vid UD, kallad "Bidragsprocessen - eller resurserna som försvann", underkänner hanteringen och visar på systematiska och grova brister. Bidrag lämnas till korrupta regimer, där de gör större skada än nytta.


Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för riksrevisionsverket, konstaterar att det råder total förvirring inom verksamheten. Intressant är också att ingen vid UD, varken politiker eller tjänstemän, är ansvarig för bristerna.


När biståndspolitikens mål är att hitta så mycket utgifter som möjligt, inte att uppnå resultat, är det kanske inte så konstigt att pengarna försvinner. Då har man ju trots allt nått målet att sätta sprätt på pengarna.