Energidirektörens emeritus tankeförsök

Bocken

Upprördhet över att utrikesdepartementet saknar kontroll över hur det använder medborgarnas pengar, närmare bestämt tolv miljarder kronor per år. Beloppet motsvarar byggandet av 13 kraftvärmeverk av Lillesjös storlek - per år! Expeditionschefen på UD finner det helt naturligt och ser ingen anledning till oro.


Biståndsorganisationen Diakonia, en stor mottagare av skattemedel från Sida, förordar att Sida tar över utbetalningarna. Tala om att sätta bocken till trädgårdsmästare.


Ännu har få ställt frågan varför det finns ett politiskt mål att förbruka pengar (biståndet skall vara en procent av BNP) i stället för att uppnå resultat.