Energidirektörens emeritus tankeförsök

Lynchning

Uppgifter om oegentligheter i ett av Rambo förvärvat dotterbolag bekräftas av ett oberoende säkerhetsföretag, som Rambo anlitat. Den ansvarige chefen avskedas och polisanmäls. Utredningen överlämnas till polisen.


Tidningen Bohusläningen beskriver utredningen som att Rambo "skyller på mellanchef". Vet Bohusläningen något som säkerhetsföretaget, bestående av tidigare kriminalpoliser, inte vet?
Bohusläningen kritiserar Rambo för att utredningen överlämnats till polisen och därmed omfattas av förundersökningssekretess. I stället för prövning enligt svensk rättsordning förordas uppenbarligen utlämning till Bohusläningen för lynchning.


Tidningens kris är inte enbart ekonomisk.