Energidirektörens emeritus tankeförsök

Lösningen

En kvinna i 50-årsåldern skickades hem mitt i natten efter att ha varit nedsövd och opererats i tre timmar, rapporterar Bohusläningen. Först efter att hon dagen efter, blödande, kontaktat sjukhuset fick hon komma tillbaka för vård.


Inspektionen för vård och omsorg vidtar inga åtgärder, då sjukhuset är nedlagt. Se där lösningen på problemen med NÄL.