Energidirektörens emeritus tankeförsök

Osunt beteende

Allmänintresset driver Bohusläningen till fortsatt granskning av det kommunala återvinningsföretaget Rambo. Tidningen avslöjar att en styrelseledamot i företaget inte bara är kund i företaget utan dessutom klagat på brister i köpta tjänster!


Här föreligger tvivelaktigheter och osunt beteende, enligt Bohusläningen. För egen del skulle jag bli besviken om styrelseledamöter i Uddevalla Energi inte ville vara kunder i företaget. Vad skulle det säga om förtroendet för det företag man är satt att leda? Brister vi i leveranserna till våra kunder förväntar vi oss klagomål så att dessa kan rättas till.


Osunt? Ja, enligt Bohusläningen. Ser fram emot Bohusläningens klarläggande av vad som är sunt.