Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kontroll

Morgontidningen kan, trots konkurrens från snabbare medier, fortfarande leverera nyheter. I dagens Bohusläningen meddelar kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla, kommunalrådet Henrik Sundström (M), som en förklaring till att jag lämnat moderaterna, att de "vidtagit bestämda åtgärder för att bättre kontrollera flera av kommunens bolag".


Då jag hittills inte sett annat än bestämda ökningar av de administrativa kostnaderna i kommunens moderbolag, avvaktar jag med förväntan åtgärderna.


Vad dessa åtgärder har att göra med mitt beslut att, av ideologiska skäl, lämna moderaterna har jag ännu inte lyckats genomskåda.