Energidirektörens emeritus tankeförsök

Bostadsbristen

Hyresregleringen förhindrar möjligheter för människor att få bostad, i synnerhet i storstäderna, visar en rapport från Boverket. Hyresgästföreningens ordförande anser att det faktum att det inte kostar att bo i ineffektiva bostäder (för stora, illa utnyttjade) saknar betydelse för den akuta bostadsbristen.


Boverket har redovisat en analys, som visar att ett avskaffande av hyresregleringen skulle avskaffa bostadsbristen. Det motsätter sig Hyresgästföreningen.


I Bryssel, Europas "huvudstad", finns ingen bostadspolitik och hyresreglering. Inte heller bostadsbrist. Det är ett faktum som de nya moderaterna naturligtvis bortser ifrån.