Energidirektörens emeritus tankeförsök

Gurkor

Livsmedelsverket, en av rikets cirka 600 myndigheter, skall svara för kontrollen av de livsmedel vi äter. I likhet med många andra myndigheter utvidgar man gärna uppgifterna. Det räcker inte med att livsmedlen är tjänliga, de skall också vara politiskt korrekta.

 
In med gurkor från Enköping och ut med franska ostar. Tryggt att veta att Livsmedelsverket vet vårt bästa och att vi skattebetalare får valuta för skattepengarna.