Energidirektörens emeritus tankeförsök

Förlegade värderingar

Vi samarbetar inte med människor utan med partier. Det är kommunalrådets Henrik Sundströms (M) kommentar till att Essam El Naggar (FP) lämnar gruppledaruppdraget och inte kandiderar i valet 2014. Revisionen får avgöra om El Naggars agerande ska få någon påföljd, säger han.


Jag inser att min ledarskapsutbildning är för gammal. Då, 1973, lärde jag mig, och har därefter praktiserat, att det är människor och inte organisationer som samarbetar. Det var grundregeln i Arméreglemente del 2, Taktikens grunder, 1968 års utgåva.


Under avsnittet "Omvårdnad om truppen" framhölls att även i motgången uppmuntra den enskilde för de positiva insatser han (det var på det enkönade försvarets tid) utfört. Ta konsekvenserna av tillkortakommandena, uppmuntras för det som varit bra.


Så förlegade dessa värderingar är. Uddevallas kommunledning visar vägen framåt. Det är snart dags att gå i pension.