Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kreativitet

Kreativitet bör uppmuntras. Kritiken mot Transportstyrelsen för att den tar ut 500 kronor i tilläggsavgift om bilister missat att betala trängselskatt på åtta kronor bortser från två positiva effekter av denna metod.


Den första effekten är att fakturabeloppet åtta kronor är väsentligt lägre än kostnaden för att hantera fakturan. Alltså bör ingen faktura sändas ut.


Då uppstår den andra positiva effekten. Tilläggsavgift på 500 kronor kan tas ut eftersom fakturan inte är betald. Värdet av fakturan har stigit till 508 kronor, vilket både täcker hanteringskostnaden och lämnar ett överskott.


Är det ny kreativ myndighetskultur vi ser växa fram?