Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ankdamm

Återvinningsföretaget Rambos ägare, Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner, har efter veckor av betänketid och sju timmars överläggningar, kommit fram till att de har förtroende för Rambos styrelse och ledning.


Rambos styrelse och ledning har, när de fått kännedom om de tvivelaktiga värderingar som rått i det förvärvade dotterbolaget Slam & Container, vidtagit åtgärder. Extern utredare anlitas. Ansvarig chef, tidigare ägare av Slam & Container, får sparken och är nu misstänkt för brott.


Medierna spekulerar i framtiden för Rambos styrelse och ledning. De som vidtagit åtgärder mot missförhållandena misstänkliggörs. Den sparkade chefen beklagar sig offentligt och i Lysekil, där vänskaps- och släktband är nära, riktas kritik mot dem som vidtar åtgärder, inte mot den som orsakat problemen.


Ägarkommunerna står, efter en tids vankelmod, upp för sitt företag. Men inte fullt ut. Nu ska ägarstyrningen utredas. Underhållande att se att man sätter upp en spegel för ansiktet när man skall antyda kritik.