Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ordning och reda

Sedan år 2000 har resurserna till skolat ökat med åtta procent och kostnaden per elev ökat med 14 procent. Lärar- och personaltätheten är högre. Endast Mexico och Chile är numer de enda OECD-länderna med sämre skolresultat än Sverige.


Sämre betyg på den svenska skolan går knappast att åstadkomma.. Lärarlösa (!) lektioner, obefintlig arbetsdisciplin, odugliga lärare, förakt för kunskap - listan kan göras lång.


Ropen på mera pengar kommer nu med automatik. Det är uppenbarligen inte lösningen. Vad sägs om lite gammaldags katederundervisning i kombination med ordning och reda?