Energidirektörens emeritus tankeförsök

Samvete

Mitt samvete tvingar mig att bekänna att jag i dag har hjälpt en kund i knipa. Än allvarligare är att jag känner kunden.

 

Hoppas att massmedierna inte kommer på mig.