Energidirektörens emeritus tankeförsök

Suicidalt

Man kan omöjligt tro på allt som står i tidningarna. Nu vet Uddevallaposten berätta att Uddevalla kommun tänker ge en fotbollsklubb i södra kommundelarna en miljon kronor samtidigt som en beredning tillsatts för att i mars nästa år lämna ett förslag till hur förenings- och arenastöden skall utformas.


Under beredningens arbete har föreningarna uppmanats avvakta med begäran om stöd. Förhoppningen var att kunna utarbeta ett stöd som ger föreningslivet förutsägbara och rimliga villkor.


Att mitt i detta arbete pynta in en miljon till en fotbollsklubb, som enligt illasinnade rykten, självklart lögnaktiga, ånyo använt de pengar den fått från fotbollsförbundet för arenan till spelarköp, faller på sin egen orimlighet.


Inte ens Uddevallas moderater kan väl hitta på något sådant? Varifrån kommer denna politiska självmordsbenägenhet?