Energidirektörens emeritus tankeförsök

Märklig allians

Så fick sverigedemokraterna, med stöd av socialdemokraterna, miljöpartiet och kommunisterna i riksdagen, igenom sin näsknäpp på regeringen. 0,2 procent av skatteuttaget, 3 miljarder av 1 610 miljarder kronor, har de hindrat löntagarna att få behålla.

 
Sedan 2006 har skatteintäkterna ökat med 13 procent och inflationen varit elva procent, enligt ekonomistyrningsverket. Fram till 2017 beräknas skatteintäkterna öka med fyra till fem procent om året och inflationen vara närmast noll. Mer skatteintäkter till välfärden och mer reallön till löntagarna, således.


Imponerande politisk prestation av sverigedemokrater, socialdemokrater, miljöpartiet  och kommunister i märklig allians. Nästan i klass med kommunalpolitiken i Uddevalla.