Energidirektörens emeritus tankeförsök

Statens egendom

Efter sverigedemokraternas framgång, understödd av socialdemokrater, miljöpartister och kommunister, med att fälla regeringens förslag att låta några fler medborgare få behålla en marginellt större del av frukterna av sitt eget arbete, förklarar socialdemokrater med inkomster över brytpunkten att de gärna avstår pengarna.


Det är ett korrekt socialistisk ställningstagande. "Eftersom jag inte behöver pengarna gör ingen annan det heller", är den traditionella socialistiska samhällssynen. Lönen för arbetarens möda är statens egendom och statens välvilja avgör hur mycket arbetaren får behålla.


Av rättviseskäl är det viktigt att straffbeskatta utbildning och framgång, trots att det leder till lägre skatteintäkter.


Rationellt? Förnuftigt? Fråga (S).