Energidirektörens emeritus tankeförsök

Oense

Majoritetspartierna i Uddevalla är oense om kommunalskatten, simhall, vindkraft, barnomsorg och fotboll. Man är dock ense om att man är oense, dock är man oense om varför man är oense.


I tillägg till oenigheten mellan partierna är moderaterna splittrade och folkpartiet plågat av interna motsättningar.


Lagledaren, kommunstyrelsens ordförande Henrik Sundström (M), konstaterar att man får räkna med att det blir så här när flera partier ska samarbeta. "Bara för att något är helt stabilt betyder det inte att det är bra", säger han till Bohusläningen.


Oenigheten kanske är en del av en strategisk plan? Om inte, så vittnar den om brist på ledarskap.