Energidirektörens emeritus tankeförsök

Folkpartist

Efter noggrant övervägande har jag konstaterat att i de för mig viktiga frågorna om säkerhets- och försvarspolitiken, skatter, arbetsrätt och skolan står Folkpartiet Liberalerna närmast mina värderingar.

 
Givetvis finns områden där det finns nyansskillnader. Jag utger mig till exempel inte för att vara feminist utan försöker i stället i praktisk gärning åstadkomma jämställdhet.


Sedan de Nya Moderaterna övergivit mig har jag därför sökt medlemskap i Folkpartiet Liberalerna.