Energidirektörens emeritus tankeförsök

Rikets hopp

En tredjedel av rekryterna vid den grundläggande militära utbildningen, som ersatt värnpliktstjänstgöringen, hoppade av utbildningen i Skredsvik den första månaden.


För korta kisspauser, stora hjälmar och förbud att använda mobiltelefoner under pågående utbildning anges som orsaker.


Rikets hopp är onekligen dess ungdom.