Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ädla känslor

Fotbollskriget i Uddevalla eskalerar. Anklagelser om härskartekniker och kränkande tillmälen vid förhandlingar inom den politiska majoriteten vädras i lokaltidningen.


Fotbollen ädla känslor föder.