Energidirektörens emeritus tankeförsök

Tystnadssignal

En av den svenska militärmusikens legendarer har blåst tystnadssignal. Musikfanjunkare (han kallade sig så fast han nått majors grad) Birger Jarl avled den 11 december. På juldagen skulle han ha fyllt 90 år.


Birger Jarl var hängiven musiken, i vissa avseenden till och med besatt. Kvalitetskraven ruckades aldrig på. Jag träffade Birger Jarl vid några tillfällen på 70- och 80-talen i Stockholm i samband med Militärmusiksamfundets sammankomster. Birger var en krävande kritiker av regionmusiken, som efterträtt den tidigare militärmusikorganisationen.

 
När jag flyttat till Uddevalla 2003 sökte jag upp Birger Jarl. Han var lätt att hitta. Ett ovanligt namn och titeln musikfanjunkare, som avskaffades 1971, i telefonkatalogen. Det var inledningen till stimulerande, intressanta, roliga och sorgliga samtal om den svenska militär- och regionmusikens sista decennier.


Birger Jarl har avslutat sin jordevandring efter en enastående kulturgärning.