Energidirektörens emeritus tankeförsök

Folkmord

De svenska FN-kramarna har anledning att överväga värdet av FN:s möjligheter. Tiotusentals människor mördas. FN blockeras av Ryssland. Inget görs. Vi tittar på när ett folkmord sker. Allt är givetvis USA:s fel.