Energidirektörens emeritus tankeförsök

Anonyma

De femton (?) regionråden i Västra Götalandsregionen är okända för väljarna. Endast drygt var tionde medborgare känner till något regionråd., trots att det är förhållandevis gott om dem.


Huruvida detta är ett problem diskuteras. Fördelen med anonymiteten är ju uppenbar, inte minst för regionråden själva. De löper mindre risk att ställas till svars för sina åtgärder och kan röra sig fritt utan att riskera diskussion med kritiska medborgare.


Än en gång bekräftas att bildandet av Västra Götalandsregionen saknar folklig förankring. Ingen pr-kampanj kan ändra på det förhållandet.