Energidirektörens emeritus tankeförsök

Förlorad kompass

Fyra av fem löften i valrörelserna 1994 till och med 2006 har uppfyllts av regeringarna. Den utbredda uppfattningen att politiker inte håller löften stämmer alltså inte. Tove Lifvendal, Svenska Dagbladets politiska redaktör, refererar en doktorsavhandling som granskat vallöften.


Var kommer då misstron mot politikers löften från? Delvis från dem själva med anklagelser om att den politiska motståndaren brutit löften. Oförmåga att förmedla insikten om att när verkligheten förändras kan det vara nödvändigt att rita om kartan. Vi behöver politiska ledare som är just ledare och inte nervöst försöker parera resultaten av varje opinionsundersökning.


Tilltron till politiker avtar när de förlorar den ideologiska kompassen. Moderaternas sjunkande väljarstöd är väl om något exempel på det.