Energidirektörens emeritus tankeförsök

Lekstuga

Tågurspårning i Huddinge. Rälsbrott. Stopp i Ale. Rälsbrott. Personalen anmäler upptäckta brister. Åtgärder vidtas inte. Trafikverket känner inte till problemen. 


"Järnvägen har varit en lekstuga för okunniga politiker i 25 år", säger Ulf Adelsohn, tidigare ordförande för SJ, statsråd och moderatledrare. Han räknar förmodligen inte in sig själv i den politikerkretsen.


Kraftigt eftersatt underhåll under många år är forskningens analys. Trafikverket hukar sig uppgivet och underhållschefen anser problemen överdrivna. Urspårningarna är nog ett missförstånd.


Sveriges järnvägsnät 2014. En mardrömssituation. Värd att begrunda, i synnerhet av dem som kritiserar elnätskostnaderna. Underhåll och förnyelse är inte gratis. Att avstå blir ännu dyrare.