Energidirektörens emeritus tankeförsök

Hälsofara

Regeringen avser att lagstifta om förlängd skolplikt. Detta kan bli ett folkhälsoproblem så länge eleverna behöver hörselskydd för att vistas i klassrummen. Av omtanke om elevernas hörsel torde snarare en förkortad skolplikt vara att föredra.