Energidirektörens emeritus tankeförsök

Statsman

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) viftade bort det förändrade säkerhetspolitiska läget och uttalade på Folk utan Försvars konferens i Sälen att svenskarna har en "romantisk syn på värnplikten".


Finland har både behållit ett stort värnpliktsförsvar och anskaffat modern materiel som Sverige saknar.


"Det finns inget romantiskt med försvar", konstaterar Republiken Finlands president Sauli Niniistö. Ett försvar utan värnplikt tror han inte är möjligt. Så talar bister erfarenhet. Tänk tanken att vårt land också hade en statsman.