Energidirektörens emeritus tankeförsök

Klimatanpassning

Språket klimatanpassas. Norrlandståg, en del av SJ, ställer in persontrafiken i övre Norrland på grund av "extrem kyla". Temperaturen pendlade mellan minus 25 och minus 30 grader.


Uppvuxen i Kiruna och med värnpliktstjänstgöring i Boden kom vinter och kyla inte som en överraskning för mig och mina kamrater. Visst är minus 30 grader kallt, men det hindrade oss inte från att genomföra övningarna och bo i tält. Tågen gick som vanligt.


Malmtågen går som vanligt. De är byggda för klimatet. Persontågen står stilla på grund av normal kyla, av SJ kallad extrem. Är det inte att göra det lätt för sig att skylla på Vår Herre?