Energidirektörens emeritus tankeförsök

Självrannsakan

"Efter vår granskning av Rambo och utredningar om oegentligheter i företaget har nu vdn Claes Lundberg sagt upp sig...", skriver Sveriges Radio P4 Väst på sin hemsida.


Av Rambos pressmeddelande framgår att styrelsen beklagar att Lundberg sagt upp sig och bett honom stanna på sin befattning till augusti.


P4 Västs text är i sak riktig. Formuleringen insinuerar dock ett samband mellan P4 Västs rapportering, värdig publicistisk självrannsakan, och Lundbergs avgång. Vad vet P4 Väst om den? Något ingen annan vet? Ännu ett exempel på dålig, insinuerande, journalistik enligt mönstret "i dag var kaptenen nykter".