Energidirektörens emeritus tankeförsök

Statistik

Skattesänkningar har lett till nedskärningar i välfärden, påstås det. "Otryggheten har ökat när välfärden skurits ner", hävdar LO, som påstår att resurserna gått till massiva skattesänkningar.


Sedan 2006 har skatteintäkterna ökat med 49 miljarder kronor. Skattetrycket har sjunkit från 48 till 44 procent. Sjukvården har fått sju procent mer (i fasta priser). Resurserna till skolan har ökat med fyra procent. Lärartätheten har ökat. Resurserna till omsorgen har totalt ökat med sju procent.


Det är något som inte stämmer i LO:s och socialdemokraternas retorik. Eller är det jag som inte förstår statistik?