Energidirektörens emeritus tankeförsök

Makt

Dåvarande vice statsministern Ingvar Carlsson (S) tillsatte 1985 den så kallade Maktutredningen. 1990 lämnades betänkandet "Demokrati och makt i Sverige" (SOU 1990:44). Där kan man läsa följande.


"Den offentliga sektorn är till stora delar uppbyggd enligt de standardiserade enhetslösningarnas princip. Medborgarundersökningen visar att många som kommer i kontakt med den offentliga sektorn känner tyst vanmakt. Områden som skola och sjukvård kännetecknas av brist på valalternativ."


Är det återgång till detta tillstånd som är vänsterns våta dröm?