Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vindflöjel

Kraven på transparens i partiernas inre liv, framförda av bland andra Bohusläningen, tillgodoses av moderaterna i Uddevalla, likaså önskemål om flexibilitet.

 

Inom loppet av mindre än tolv månader har moderaterna förespråkat skattehöjning, något mindre skattehöjning, ytterligare skattehöjning för att bygga simhall och nu skattesänkning.


Nackdelen med transparens och flexibilitet i denna tappning är att det kan bli förvirrande för väljarna. Tydligheten skulle kunna förbättras om vindflöjeln ersattes av en ideologisk kompass.