Energidirektörens emeritus tankeförsök

Avgud

Vi tro på Världsnaturfonden, himmelens och jordens bevarare.


Vi tro ock på Bohusläningen, fondens okritiska tillskyndare

 

Vi tro icke på myndigheter, landsbygsminister och fristående miljödebattörer, ty de dyrka avguden Fakta.