Energidirektörens emeritus tankeförsök

Förvirringskonst

Triangulering kallas förvirringskonstens elitserie. Moderaterna lovar att inte sänka skatterna, socialdemokraterna att inte höja dem och alla förenas i löftet att ta våra pengar.


Hur övertyga väljarna om att det har betydelse vad man röstar på? Eller har det inte?