Energidirektörens emeritus tankeförsök

Förväntningar

Mera pengar och mindre klasser är inte lösningen på den svenska skolans problem, konstaterar OECD:s skolpolitiska sakkunniga, som inbjudits till Sverige för att analysera skolans kris.


Vad som krävs är ordning och reda i klassrummen, lärare som själva kan läsa, skriva och räkna samt ha höga förväntningar på eleverna.


Vänsterns lösning att spruta bensin på katastrofbrasan för att släcka den underkänns. Hur politiskt inkorrekta kan den industrialiserade världens experter tillåtas vara?