Energidirektörens emeritus tankeförsök

Maktutövning

Gruppledaren (M), tillika kommunstyrelsens ordförande, läcker information till partiets nomineringskommitté om att en partikamrat begärt ersättning för möten hon inte deltagit i. Hon petas från fullmäktigelistan av den lojala nomineringskommittén. Ett misstag, blanketten fylldes i flera månader i efterhand, säger den utpekade.


Varje misstanke om att gruppledaren sett en möjlighet att bli av med en av de få återstående ledamöterna i kommunfullmäktigegruppen, som vågat ha en annan åsikt än gruppledaren, är naturligtvis grundlös.

 
Vi har nolltolerans i partiet, uppger gruppledaren till Bohusläningen. Det är lyckosamt för Uddevallas moderater att denna nolltolerans inte avser inkompetens på ledande poster. Då hade det inte funnits många kvar.