Energidirektörens emeritus tankeförsök

Skapad skandal

I oktober 2011 skapar Dagens Nyheter den så kallade Carema-skandalen med allvarliga anklagelser om brister i äldrevården på privata Koppargården i västra Stockholm. DN:s artiklar leder till att att Koppargården i februari 2012 återgår i kommunal regi.


Bland alla anklagelser väcker blöjvägning stor uppmärksamhet och tas som exempel på privat omsorgs cynism och profithunger. Metoden visar sig dock vara rutin inom äldreomsorgen, även den kommunala. 


2013 visar kommunens uppföljning att vård- och omsorgskvaliteten inte har förändrats sedan kommunen återtog verksamheten. Facket Kommunal anmäler kommunen till Arbetsmiljöverket och personalen varnar för att patientsäkerheten äventyras.


Verksamhetschefens förslag är att Koppargården byter namn. Visst är kommunal omsorg bättre än privat?