Energidirektörens emeritus tankeförsök

Inte en krona

"Själv vill jag inte ge en krona mer till skolan. I svensk skola saknas inte pengar, där saknas respekt. Respekt för Skolan som institution." Det är inte jag, som påstås inte vilja förbarma mig över lärare och rektorer, som hävdar detta. Det är Barbro Hedvall, tidigare ledarskribent vid Dagens Nyheter och författare.


I Sverige lägger eleverna ansvaret för sina resultat på andra. Usla resultat beror på läraren, böckerna eller begåvning. Få inser att de själva ska arbeta hårdare och i det arbetet få lärarens stöd.


Makten över skolan måste flyttas från elever och föräldrar till lärare och rektorer. Så återställs skolans auktoritet, liksom av en lärarkår med kunskap i de ämnen de undervisar i.