Energidirektörens emeritus tankeförsök

Tidsbrist

Arbetsförmedlingens arbetsförmedlare har inte tid att förmedla arbeten. Arbetsförmedlarna förklarar sig med att de inte hinner därför att de har för mycket arbete att utföra.