Energidirektörens emeritus tankeförsök

Centerlain

"Men vad skulle Ryssland göra? Skulle de sitta passiva och se vad som händer?... Skulle de vänta och se om väst skulle börja rulla in sina stridsvagnar för att hindra ett övertagande?"


"Krimsituationen är unik med sin historia. Dra inga växlar på dess betydelse för de baltiska länderna och andra delrepubliker. Förhandla med ryssarna och ge dem Krim tillbaka och kräv som motprestation garantier för att de lämnar resten av Ukraina i fred."


Åsa Lindeborg i Aftonbladet? Kommunistpartiet? Svensk-ryska vänskapförbundet? Nej. Det är ledaren i centerpartiet närstående Uddevallaposten den 18 mars.

 
Associationerna till eftergiftspolitiken före andra världskrigets utbrott är inte långt borta.