Energidirektörens emeritus tankeförsök

Peppar

Kristdemokraterna deppar efter siffrorna i den senaste opinionsmätningen, tyckte jag mig läsa i nyhertsrapporteringen från partiets kommundagar. Noggrannare läsning visade dock att jag hade fel. Kommundagarna peppar kristdemokraterna ska det vara.