Energidirektörens emeritus tankeförsök

Land skall med lag byggas

"Regeringen bör skydda elkunder", skriver Energimarknadsinspektionens ledning med generaldirektören i spetsen i dagens SvD. Påståendet i sak är inte svårt att acceptera - det räcker ju med att föreställa sig motsatsen.


Myndighetens motiv till argumenteringen är dock mer tvivelaktig. Regleringen av elnäten ske med av Energimarknadsinspektion i förväg godkända intäktsramar under en fyraårsperiod.


Regleringsmodellen togs fram i en offentlig utredning. Energimarknadsinspektionen medverkade givetvis. Vid införandet fick inspektionen kalla fötter och ändrade, utan stöd i lag och förordning, på beräkningsgrunderna. Elnätsföretag överklagade till domstol, som gav företagen rätt. Inspektionen gick rejält på pumpen och gav den svenska ämbetsmannakulturens förfall ett ansikte.


Land skall med lag byggas.