Energidirektörens emeritus tankeförsök

Lugnt

Kraftfulla satsningar på försvaret - men inte nu. Om tio år föreslår regeringen att försvarsanslagen höjs med tolv procent. Om fyra år med två procent. 


De närmaste åren hoppas regeringen på att höjda parkeringsböter, som ska gå till försvaret, tystar kritiken. Fram till den 15 september räcker.

 

Sedan är det lugnt - om man bortser från Ryssland.