Energidirektörens emeritus tankeförsök

Principfast

En mellanstadielärare söker och får en tjänst som högstadielärare, trots att hon saknar fullständig utbildning och lärarlegitimation. I ansökan har hon uppgett sig vara behörig. Förklaringen är att hon trodde sig vara behörig (sic!).


Kommunen häver hennes anställning. Lärarnas riksförbund, som i kampanjer jämfört obehöriga lärare med att acceptera bussförare som hjärnkirurger, stämmer kommunen för att få hävningen ogiltigförklarad.


Likt Groucho Marx hävdar Lärarnas riksförbund att det har grundläggande värderingar och oeftergivliga principer, men passar in dessa har lärarförbundet andra.