Energidirektörens emeritus tankeförsök

Stolligheter

"När anhöriga berättar för mig om missförhållanden gäller det ofta kommunal socialtjänst eller landstingets psykiatri. Hittills har jag inte stött på någon sådan berättelse från privata välfärdsföretag." Det skriver Åsa Moberg i Dagens Samhälle och konstaterar att hon inte stött på motsvarande berättelser från privata vårdföretag.


Privata aktörer i välfärden demoniseras och blir skottavla för vildsinta stolligheter från vänstern på första maj. Meddelarskyddet saknas i privata företag, är en vanligt förekommande kritik.


Moberg rapporterar från en föreläsning för blivande landstingspsykiatriker där ledningen klargjorde för personalen att den inte får ha mediakontakter utan hänvisa till ledningen.


Visst var allting bättre när medborgaren hänvisades till det offentligas välvilja och inte hade något val?